Назад

Процедура – 00330-2015-0007 – „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

На 22.07.2015 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“.

Решение_678572 – Публикувано на 22.07.2015 г.

Обявление_678582 – Публикувано на 22.07.2015 г.

Документация за участие – Публикувано на 22.07.2015 г.

Съобщение медии – Публикувано на 22.07.2015 г.

Агенция по обществени поръчки

Протокол № 1 – Публикувано на 04.09.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценово предложение – публикувано  на 14.09.2015 г. – 13:30 ч.

Ценовото предложение ще се отвори по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 17.09.2015 г. от 10:00 часа  в сградата на ВиК-Враца на ул. „Ал. Стамболийски“ № 2, ет.4 – Заседателна зала.

Протокол № 2 – Публикувано на 24.09.2015 г.

Протокол № 3 – Публикувано на 24.09.2015 г.

Решение за опред. на изпълнител – Публикувано на 24.09.2015 г.

Договор № 148 – Публикувано на 10.11.2015 г.

Ценово предлож. на Изпълнителя – Публикувано на 10.11.2015 г.

Предлож. за изпълнение на поръчката – Публикувано на 10.11.2015 г.

Обявление за възложена поръчка_700422 – Публикувано на 02.12.2015 г.

Обявление за приключване на договор_763321 – Публикувано на 19.12.2016 г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.