Назад

Процедура – 00330-2015-0006 -“Доставка на горива за МПС на ВиК ООД гр. Враца в Община Хайредин.“

На 16.06.2015 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за договаряне без обявление с предмет : “Доставка на горива за МПС на ВиК ООД гр. Враца в Община Хайредин.“

Решение_671888 – Публикувано на 16.06.2015 г.

Покана за участие в договаряне – Публикувано на 16.06.2015 г.

Договор-проект – Публикувано на 16.06.2015 г.

Агенция по обществени поръчки

Доклад – Публикувано на 21.07.2015 г.

Решение за опред. на изпълнител – Публикувано на 21.07.2015 г.

Договор № 93 – Пулбликувано на 22.07.2015 г.

Информ. за скл. Договор_680284 – Публикувано на 31.07.2015 г.

Обявл. за приключване на дог._746608 – Публикувано на 26.08.2016 г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.