Назад

Процедура – 00330-2015-0005 – “Доставка на горива за МПС на ВиК ООД гр. Враца в Община Мизия.

На 16.06.2015 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за договаряне без обявление с предмет : “Доставка на горива за МПС на ВиК ООД гр. Враца в Община Мизия.

Решение_671885 – Публикувано на 16.06.2015 г.

Покана за участие в договаряне – Публикувано на 16.06.2015 г.

Договор-проект – Публикувано на 16.06.2015 г.

Агенция по обществени поръчки

Доклад – Публикувано на 21.07.2015 г.

Решение за опред. на изпълнител – Публикувано на 21.07.2015 г.

Договор № 92 – Публикувано на 22.07.2015 г.

Информ. за скл. Договор_680233 – Публикувано на 31.07.2015 г.

Обявл. за приключване на договор_746217 – Публикувано на 24.08.2016 г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.