Назад

Процедура – 00330-2015-0004 – “Доставка на горива на МПС на ВиК ООД гр. Враца в Община Оряхово.

На 16.06.2015 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за договаряне без обявление с предмет : “Доставка на горива на МПС на ВиК ООД гр. Враца в Община Оряхово.

Решение_671883 – Публикувано на 16.06.2015 г.

Покана за участие в договаряне – Публикувано на 16.06.2015 г.

Договор-проект – Публикувано на 16.06.2015 г.

Агенция по обществени поръчки

Доклад – Публикувано на 21.07.2015 г.

Решение за опред. на изпълнител – Публикувано на 21.07.2015 г.

Договор № 91 – Публикувано на 22.07.2015 г.

Информ. за скл. Договор_680202 – Публикувано на 31.07.2015 г.

Обявл.-за-приключване-на-дог._748711 – Публикувано на 13.09.2016 г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.