Назад

Процедура 00330-2015-0003 – „Доставка на водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане“.

На 03.06.2015 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане“ .

Решение_669990 – Публикувано на 03.06.2015 г.

Обявление_670006 – Публикувано на 03.06.2015 г.

Документация за участие – Публикувано на 03.06.2015 г.

Съобщение медии – Публикувано на 03.06.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценово предложение – публикувано  на 07.07.2015 г. – 15:30 ч.

Ценовото предложение ще се отвори по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 10.07.2015 г. от 15:00 часа  в сградата на ВиК-Враца на ул. „Ал. Стамболийски“ № 2, ет.4 – Заседателна зала.

Протокол № 1 – Публикувано на 22.07.2015 г.

Протокол № 2 – Публикувано на 22.07.2015 г.

Протокол № 3 – Публикувано на 22.07.2015 г.

Решение за опред. на изпълнител – Публикувано на 22.07.2015 г.

Договор № 102 – Публикувано на 17.08.2015 г.

Ценово предлож. на изпълнителя – Публикувано на 17.08.2015 г.

Техническо предлож. на изпълнителя – Публикувано на 17.08.2015 г.

Информ. за сключен договор_685184 – Публикувано на 31.08.2015 г.

Агенция по обществени поръчки

Информация за изпълнен договор_802421 – Публикувано на 25.08.2017 г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.