Назад

Процедура – 00330-2015-0002 – „Доставка на 15 броя лекотоварни автомобила“

На 28.04.2015 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на 15 броя лекотоварни автомобила“ .

Решение_664207 – Публикувано на 28.04.2015 г.

Обявление_664211 – Публикувано на 28.04.2015 г.

Документация за участие – 15 ЛТА – Публикувано на 28.04.2015 г.

Съобщение медии_28.04.15 – Публикувано на 28.04.2015 г.

Агенция по обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценово предложение – публикувано  на 28.05.2015 г. – 10:00 ч.

Ценовото предложение ще се отвори по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 02.06.2015 г. от 10:00 часа  в сградата на ВиК-Враца на ул. „Ал. Стамболийски“ № 2, ет.4 – Заседателна зала.

Протокол № 1 – Публикувано на 05.06.2015 г.

Протокол № 2 – Публикувано на 05.06.2015 г.

Решение за опред. на изпълнител – Публикувано на 05.06.2015 г.

Договор № 83 – Публикувано на 09.07.2015 г.

Информация за скл. договор_676669 – Публикувано на 09.07.2015 г.

Обявление за приключване на ОП – 739224 – Публикувано на 06.07.2016 г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.