Назад

Процедура – 00330-2015-0001 – „Доставка на горива за МПС“

На 31.03.2015 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на горива за моторни превозни средства“ .

 

1. Решение_658351 – Публикувано на 31.03.2015 г.

2. Обявление_658854 – Публикувано на 31.03.2015 г.

3. Документация за участие – 2015 – Публикувано на 31.03.2015 г.

4.Съобщение – медии – Публикувано на 31.03.2015 г.

Агенция по обществени поръчки

5. Протокол № 1 – Публикувано на 30.04.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценово предложение – публикувано  на 04.05.2015 г. – 11:00 ч.

Ценовото предложение ще се отвори по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 11.05.2015 г. от 14:00 часа  в сградата на ВиК-Враца на ул. „Ал. Стамболийски“ № 2, ет.4 – Заседателна зала.

Протокол № 2 – Публикувано на 18.05.2015 г.

Решение за опред. на изпълнител_15.05.15 – Публикувано на 18.05.2015 г.

Решение за прекратяване – Публикувано на 11.06.2015 г.

Договор № 90 – Публикувано на 22.07.2015 г.

Ценово предлож. на изпълнителя – Публикувано на 22.07.2015 г.

Техническо предлож. на изпълнителя – Публикувано на 22.07.2015 г.

Договор № 89 – Публикувано на 22.07.2015 г.

Ценово предлож. на изпълнителя – Публикувано на 22.07.2015 г.

Техническо предлож. на изпълнителя – Публикувано на 22.07.2015 г.

Договор № 88 – Публикувано на 22.07.2015 г.

Ценово предлож. на изпълнителя – ОП 2 – Публикувано на 22.07.2015 г.

Техническо предлож. на изпълнителя – ОП 2 – Публикувано на 22.07.2015 г.

Ценово предлож. на изпълнителя – ОП 3 – Публикувано на 22.07.2015 г.

Техническо предлож. на изпълнителя – ОП 3 – Публикувано на 22.07.2015 г.

Ценово предлож. на изпълнителя – ОП 4 – Публикувано на 22.07.2015 г.

Техническо предлож. на изпълнителя – ОП 4 – Публикувано на 22.07.2015 г.

Ценово предлож. на изпълнителя – ОП 6 – Публикувано на 22.07.2015 г.

Техническо предлож. на изпълнителя – ОП 6 – Публикувано на 22.07.2015 г.

Ценово предлож. на изпълнителя – ОП 9 – Публикувано на 22.07.2015 г.

Техническо предлож. на изпълнителя – ОП 9 – Публикувано на 22.07.2015 г.

Информ. за скл. договор_680004 – Публикувано на 30.07.2015 г.

Информ. за скл. договор_680015 – Публикувано на 30.07.2015 г.

Информ. за скл. договор_680032 – Публикувано на 30.07.2015 г.

Обявл. за приключване на договор_745559 – Публикувано на 19.08.2016 г.

Обявл. за приключване на дог._746778 – Публикувано на 29.08.2016 г.

Обявл. за приключване на дог._747077 – Публикувано на 30.08.2016 г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.