Назад

Процедура 00330-2014-0012 – „Доставка на помпи за нуждите на ВиК ООД гр. Враца“

На 08.12.2014г е публикувана процедура 00330-2014-0012 с предмет  „Доставка на помпи за нуждите на ВиК ООД гр. Враца“

Решение ID 636899 – Публикувано на 08.12.2014г.

Обявление ID 636896 – Публикувано на 08.12.2014г.

Документация за участие в процедура 00330-2014-20012 – Публикувано на 08.12.2014г.

 Агенция по обществени поръчки

Протокол №1 – Публикувано на 06.01.2015г.

Протокол № 2 – Публикувано на 07.01.2015г.

Съобщение за отваряне на ценово предложение – публикувано  на 13.01.2015 г. – 11:00 ч.

Ценовото предложение ще се отвори по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 16.01.2015 г. от 16:00 часа  в сградата на ВиК-Враца на ул. „Ал. Стамболийски“ № 2, ет.4 – Заседателна зала.

Резултатите от оценяването на офертите по показателите за оценка без цената са следните:

Участник : „Вило България“ ЕООД – 50,00 б. е. , от които:

  1. Срок на доставка – 20,00 б. е.

  2. Избор на работна точка – 20,00 б. е.

  3. КПД в работна точка – 10,00 б.е.

Участник : „Електра помп“ ООД – 49,91 б. е., от които:

  1. Срок на доставка – 20,00 б. е.

  2. Избор на работна точка – 20,00 б. е.

  3. КПД в работна точка – 09,91 б.е.

Протокол № 3 – Публикувано на 13.01.2015 г.

Протокол № 4 – Публикувано на 16.01.2015 г.

Протокол № 5 – Публикувано на 19.01.2015 г.

Решение за определяне на изпълнител_20.01.2014 – Публикувано на 20.01.2015 г.

Договор № 41_27.02.15 – Публикувано на 27.02.2015 г.

На 27.02.2015 г. са възстановени следните гаранции за участие :

  1. „Вило България“ ЕООД – 4893,00 лв.

  2. „Електра помп“ ООД – 4893,00 лв.

Информация за скл. Договор_653192 – Публикувано на 10.03.2015 г.

Информация за изпълнен договор – Публикувано на 23.03.2018г.

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.