Назад

Процедура 00330-2014-0006

На 15.07.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за договаряне без обявление с предмет : „Доставка на горива на МПС на ВиК ООД гр. Враца в Община Хайредин.

Решение за откриване на процедура_ID 615361 – Публикувано на 15.07.2014 г.

Покана за участие в договаряне_16.07.14 – Публикувано на 16.07.2014 г.

Агенция по обществени поръчки

Протокол_22.07.14 – Публикувано на 22.07.2014 г.

Доклад_31.07.14 – Публикувано на 31.07.2014 г.

Решение за определяне на изпълнител_117_31.07.14 – Публикувано на 31.07.2014 г.

Договор № 91_01.08.14 – Публикувано на 01.08.2014 г.

Информация за сключен Договор_ID 618444 – Публикувано на 07.08.2014 г.

Информ.за изпълнен дог. 684702 – Публикувано на 27.08.2015 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.