Назад

Процедура 00330-2014-0005

На 06.06.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на полиетиленови тръби за питейна вода, полиетиленови корегейторни тръби за канализация и полиетиленови свръзки за тях“

Решение за откриване на процедура_ID 607492 – Публикувано на 06.06.2014 г.

Обявление_ID 607491 – Публикувано на 06.06.2014 г.

Агенция по обществени поръчки

Разяснение съгл. чл. 29_02.07.14 – Публикувано на 02.07.2014 г.

Протокол № 1 – Публикувано на 22.07.2014 г.

Протокол № 2 – Публикувано на 29.07.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценово предложение_29.07.14 – Публикувано на 29.07.2014 г.

Протокол № 3 – Публикувано на 30.07.2014 г.

Решение за определяне на изпълнител_01.08.14 – Публикувано на 01.08.2014 г.

Договор № 99_25.08.14 – Публикувано на 25.08.2014 г.

Обявление за възложена поръчка_ID 620887 – Публикувано на 26.08.2014 г.

Информация за изпълнен договор_806389 – Публикувано на 21.09.2017г.

 

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.