Назад

Процедура 00330-2014-0004

На 04.06.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на горива за МПС, за нуждите на ВиК гр. Враца.

Решение за откриване на процедура_ID 607065 – Публикувано на 04.06.2014 г.

Обявление_ID 607062 – Публикувано на 04.06.2014 г.

Агенция по обществени поръчки

Решение за промяна_ID 607277 – Публикувано на 05.06.2014 г.

Протокол № 1 – Публикуван на 09.07.2014 г.

Писмо съгл. чл. 68 ал. 11 т. 2а – Публикувано на 09.07.2014 г.

Съобщение за отваряна на ценово предложение за обособени позиции № 1,2,3,4,5,6 и 8 – Публикувано на 09.07.2014 г.

Протокол № 2 – Публикувано на 10.07.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценово предложение по обособена позиция № 9– Публикувано на 10.07.2014 г.

Протокол № 3 – Публикувано на 14.07.2014 г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 14.07.2014 г.

Решение за прекратяване на процедура_ ID 615304 – Публикувано на 15.07.2014 г.

Договор_Косаня № 90 – Публикувано на 25.07.2014 г.

Информация за сключен Договор_Косаня_ID 617764 – Публикувано на 01.08.2014 г.

Договор_Петрол № 92 – Публикувано на 30.07.2014 г.

Информация за сключен Договор_Петрол_ID 618427 – Публикувано на 07.08.2015 г.

Информация за изпълнен договор Косаня – 684335 – Публикувано на 25.08.2015 г.

Информация за изпълнен договор Петрол – 684353 – Публикувано на 25.08.2015 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.