Назад

Процедура 00330-2014-0003

На 24.04.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор“.

Решение за откриване на процедура_ ID 600776 – Публикувано на 24.04.2014 г.

Обявление_ID 600789 – Публикувано на 24.04.2014 г.

Агенция по обществени поръчки

Разяснение съгл. чл. 29_21.05.14 – Публикувано на 21.05.2014 г.

Протокол № 1 – Публикувано на 28.05.2014 г.

Писмо съгл. чл. 68 ал. 8 – Публикувано на 29.05.2014 г.

Протокол № 2 – Публикувано на 31.05.2014 г.

Писмо съгл. чл. 68, ал. 11, т. 2б – Публикувано на 31.05.2014 г.

Протокол № 3 – Публикувано на 05.06.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценово предложение – Публикувано на 05.06.2014 г.

Протокол № 4 – Публикувано на 06.06.2014 г.

Писмо09.06.14жребий – Публикувано на 09.06.2014 г.

Протокол № 5 – Публикуван на 11.06.2014 г.

Решение за определяне на изпълнител_17.06.14 – Публикувано на 17.06.2014 г.

КЗК_Опрделение_23.07.14 – Публикувано на 24.07.2014 г.

Договор № 94_12.08.14 – Публикувано на 12.08.2014 г.

Информация за сключен Договор_ID 619801 – Публикувано на 19.08.2014 г.

Обявл. за приключване на дог._747741 – Публикувано на 02.09.2016 г.

 

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.