Назад

Процедура 00330-2014-0002

На 11.02.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на каналокопател с багерна уредба“

1. Решени за откриване на процедура_ID 585247 – Публикувано на 11.02.2014 г.

2. Обявление_ID 585241 – Публикувано на 11.02.2014 г.

Агенция по обществени поръчки

3. Решение за промяна_ID 586040 – Публикувано на 17.02.2014 г.

4. Протокол № 1 – Публикувано на 18.03.2014 г.

5. Протокол № 2 – Публикувано на 24.03.2014 г.

6. Съобщение за отваряне на ценово предложение – Публикувано на 25.03.2014 г.

7. Протокол № 3 – Публикувано на 27.03.2014 г.

8. Решение за определяне на изпълнител_27.03.14 – Публикувано на 27.03.2014 г.

9. Договор № 57_14.04.14 – Публикувано на 14.04.2014 г.

10. Информация за сключен Договор_ID 599725 – Публикувано на 16.04.2014 г.

11. Информация за изпълнение на Договор_ID 599962 – Публикувано на 17.04.2014 г.

12.Съобщение за върната банкова гаранция за изпълнение – Публикувано на 17.04.2014 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.