Назад

Процедура 00330-2014-0001

На 10.01.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на резервни части и гуми за товарни автомобили, собственост на ВиК ООД гр. Враца.

Решение за откриване на процедура_ID 579140 – Публикувано на 10.01.2014 г.

Обявление съгласно чл. 7, т. 5 или 6_ID 579198 – Публикувано на 10.01.2014 г.

Агенция по обществени поръчки

Решение за промяна_ID 581040 – Публикувано на 20.01.2014 г.

Разяснение № 1_27.01.14 – Публикувано на 27.01.2014 г.

Разяснение № 2 на основ. чл. 29_03.02.14 – Публикувано на 03.02.2014 г.

Протокол № 1 – Публикувано на 25.02.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценово предложение – Публикувано на 06.03.2014 г.

Протокол № 2 – Публикувано на 07.02.2014 г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 12.03.2014 г.

Договор № 46_14.03.14 – Публикувано на 14.03.2014 г.

Информация за сключен Договор_592197 – Публикувано на 17.03.2014 г.

Обявление за прекл. договор_783975 – Публикувано на 21.04.2017 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.