Назад

Процедура 00330-2013-0010

На 27.12.2013 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка и монтаж на резервни части на леки и лекотоварни автомобили, собственост на ВиК ООД  гр. Враца”

1. Решение за откриване на процедура_577256 – Публикувано на 27.12.2013 г.

2. Обявление_577254 – Публикувано на 27.12.2013 г.

3. Протокол № 1 – Публикувано на 31.01.2014 г.

4. Съобщение за отваряне на ценово предложение – Публикувано на 06.02.2014 г.

5. Протокол № 2 – Публикувано на 14.02.2014 г.

6. Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 18.02.2014 г.

7. Договор № 40_26.02.14 – Публикувано на 26.02.2014 г.

8. Информация за сключен Договор_589777 – Публикувано на 04.03.2014 г.

Обявление за приключване на договор 77939 – Публикувано на 28.03.2017г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.