Назад

Процедура 00330-2013-0009

На 14.11.2013 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на спирателна арматура – спирателни кранове, пожарни хидранти и тротоарни спирателни кранове”

1. Решение за откриване на процедура_569982 – Публикувано на 14.11.2013 г.

2. Обявление_569979 – Публикувано на 14.11.2013 г.

3. Протокол № 1 – Публикувано на 18.12.2013 г.

4. Съобщение за отваряне на ценово предложение – Публикувано на 19.12.2013 г.

5. Протокол № 2 – Публикувано на 26.12.2013 г.

6. Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 27.12.2013 г.

7. Договор № 23_31.01.14 – Публикувано на 31.01.2014 г.

8. Информация за сключен Договор_583546 – Публикувано на 31.01.2014 г.

Информ. за изпълнен договор 716689 – Публикувано на 29.02.2016 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.