Назад

Процедура 00330-2013-0008

На 14.11.2013 г. е откита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на жиба, водовземни и аварийни скоби, фланцови съединения и преходи”

1. Решение за откриване на процедура_569884 – Публикувано на 14.11.2013 г.

2. Обявление_569882 – Публикувано на 14.11.2013 г.

3. Протокол № 1 – Публикувано на 18.12.2013 г.

4. Съобщение за отваряне на ценово предложение – Публикувано на 19.12.2013 г.

5. Протокол № 2 – Публикувано на – 30.12.2013 г.

6. Решение за определяне на изпълнител – Публикуване на 06.01.2014 г.

7. Договор № 6_14.01.14 – Публикувано на 14.01.2014 г.

8. Информация са сключен Договор_579834 – 14.01.2014 г.

Информ. за изпълнен договор_712160 – Публикувано на 08.02.2016 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.