Назад

Процедура 00330-2013-0007

На 13.11.2013 г. е открита процедура на възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на 5 броя лекотоварни автомобила”

1. Решение за откриване на процедура_569771 – Публикувано на 13.11.2013 г.

2. Обявление за_569770 – Публикувано на 13.11.2013 г.

3. Протокол № 1 – Публикувано на 18.12.2013 г.

4. Съобщение за отваряне на ценово предложение – Публикувано на 21.12.2013 г.

5. Протокол № 2– Публикувано на 27.12.2013 г.

6. Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 27.12.2013 г.

7. Договор № 22_29.01.14 – Публикувано на 29.01.2014 г.

8. Информация за сключен Договор_582958 – Публикуван на 29.01.2014 г.

9. Информация за изпълнен Договор_631285 – Публикувано на 31.10.2014 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.