Назад

Процедура 00330-2013-0006

На 21.08.2013 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии по ВиК мрежа”

1. Решение за откриване на процедура_556364 – Публикувано на 21.08.2013 г.

2. Обявление_556395 – Публикувано на 21.08.2013 г.

3. Протокол № 1 – Публикувано на 24.09.2013 г.

4. Протокол № 2 – Публикувано на 26.09.2013 г.

5. Съобщение за отваряне на ценово предложение – Публикувано на 30.09.2013 г.

6. Протокол № 3 – Публикувано на 01.10.2013 г.

7. Решение за определяне на изпълнител – 08.10.2013 г.

8. Договор № 105_22.10.13 – Публикувано на 22.10.2013 г.

9. Информация за сключен Договор_566449 – Публикувано на 24.10.2013 г.

11. Съобщение за върн. банк. гаранция за изпълнение – Публикувано на 27.10.2014 г.

10. Информация за изпълнен Договор_630648 – Публикувано на 28.10.2014 г.

На 29.10.2014 г. е освободена гаранция за изпълнение на договора – Банкова гаранция – оригинал

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.