Назад

Процедура 00330-2013-0001

На 07.01.2013 г. е открита процедура на договаряне без обявление по обществена поръчка с предмет : „Инкасиране на парични суми за ВиК  ООД  гр. Враца“

1. Решение за откриване на процедура_516693 – Публикувано на 07.01.2013 г.

2. Покана за участие в процедура на договаряне без обявление – Публикувано на 08.01.2013 г.

3. Протокол за проведено договаряне_17.01.13 – Публикувано на 17.01.2013 г.

4. Доклад_договаряне за определяне на изпълнител – Публикувано на 17.01.2013 г.

5. Решение за определяне на изпълнител_21.01.2013 – Публикувано на 21.01.2013 г.

6. Договор № 36_18.02.13 – Публикувано на 18.02.2013 г.

7. Информация за сключен Договор_524537 – Публикувано на 19.02.2013 г.

Информ. за изпълнен договор_721141 – Публикувано на 22.03.2016 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.