Назад

Процедура – 00330-2012-0010

На 21.12.2012 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка и монтаж на резервни части за леки и лекотоварни автомобили“

1. Решение_515028 – Публикувано на 21.12.2012 г.

2. Обявление_515230 – Публикувано на 21.12.2012 г.

3. Решение за промяна_515808 – Публикувано на 28.12.2012 г.

4. Протокол № 1_25.01.2013 – Публикувано на 25.01.2013 г.

5. Съобщение за отваряне на ценово предложение_29.01.2013 – Публикувано на 29.01.2013 г.

6. Протокол_30.01.2013 – Публикувано на 30.01.2013 г.

7. Решение за определяне на изпълнител_31.01.2013 – Публикувано на 31.01.2013 г.

8. Договор № 29_08.02.2013 – Публикувано на 08.02.2013 г.

9. Информация за сключен Договор_523073 – Публикувано на 11.02.2013 г.

10. Информация за изпълнен Договор_590728 – Публикувано на 10.03.2013 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.