Назад

Процедура 00330-2012-0008

На 16.10.2012 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Инкасиране на парични суми за ВиК  ООД  гр. Враца“

1. Решение за откриване на процедура_504480 – Публикувано на 16.10.2012 г.

2. Обявление_504548 – Публикувано на 16.10.2012 г.

3. Решение за промяна – Публикувано на 19.10.2012 г.

4. Протокол № 1 – Публикувано на 20.11.2012 г.

5. Протокол № 2 – Публикувано на 23.11.2012 г.

6. Съобщение съгл. чл. 68 ал. 8 – Публикувано на 27.11.2012 г.

7. Протокол № 3 – Публикувано на 12.12.2012 г.

8. Съобщение за отваряне на ценово предложение – Публикувано на 13.12.2012 г.

9. Протокол № 4 – Публикувано на 14.12.2012 г.

10. Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 18.12.2012 г.

11. Решение за прекратяване на процедура_514513 – Публикувано на 18.12.2012 г.

12. Договор № 23_31.01.13 – Публикувано на 31.01.2013 г.

13. Информация за сключен Договор_522447 – Публикувано на 06.02.2013 г.

Информ. за изпълнен договор 716338 – Публикувано на 26.02.2016 г.

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.