Назад

Пазарни консултации: „Доставка и монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди на ПСОВ Враца“

Покана – Публикувана на 20.06.2019г.

Техническа спецификaция – Публикувана на 20.06.2019г.

Образец за ценови параметри – Публикувана на 20.06.2019г.

Ценови предложения

This entry was posted in Пазарни консултации. Bookmark the permalink.

Comments are closed.