Назад

Пазарни комсултации: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца”

Покана – Публикувана на 22.08.2019г.

Tехническа спецификация – Публикувана на 22.08.2019г.

Образец на ценово предложение – Публикувана на 22.08.2019г.

 

This entry was posted in Пазарни консултации. Bookmark the permalink.

Comments are closed.