Назад

Открита процедура – 00330-2020-0021 – „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

Агенция по обществените поръчки

Решение_982002 – Публикувано на 15.06.2020г.

Обявление_982004 – Публикувано на 15.06.2020г.

Документация – Публикувано на 15.06.2020г.

ЕЕДОП – Публикувано на 15.06.2020г.

Протокол № 1 – Публикуван на 11.11.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 26.11.2020г.

Протокол № 2 – Публикувано на 22.12.2020г.

Протокол № 3 – Публикувано на 22.12.2020г.

Доклад – Публикувано на 22.12.2020г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 22.12.2020г.

Договор и приложения – Публикувано на 22.02.2021г.

Обявление за възложена поръчка – Публикувано на 22.02.2021г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.