Назад

Открита процедура – 00330-2020-0021 – „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

Агенция по обществените поръчки

Решение_982002 – Публикувано на 15.06.2020г.

Обявление_982004 – Публикувано на 15.06.2020г.

Документация – Публикувано на 15.06.2020г.

ЕЕДОП – Публикувано на 15.06.2020г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.