Назад

Открита процедура – 00330-2020-0007 – “Доставка на тръби, фитинфи и фасонни части за нуждите на “В и К” ООД гр.Враца”

Решение_965578 – Публикувано на 19.03.2020г.

Обявление_965580 – Публикувано на 19.03.2020г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я –  Публикувано на 19.03.2020г.

Техническа спецификация – ОП № 1 – Публикувано на 19.03.2020г.

Техническа спецификация – ОП № 2

Образци – Публикувано на 19.03.2020г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.