Назад

Открита процедура – 00330-2020-0007 – „Доставка на тръби, фитинфи и фасонни части за нуждите на „В и К“ ООД гр.Враца“

Решение_965578 – Публикувано на 19.03.2020г.

Обявление_965580 – Публикувано на 19.03.2020г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я –  Публикувано на 19.03.2020г.

Техническа спецификация – ОП № 1 – Публикувано на 19.03.2020г.

Техническа спецификация – ОП № 2 – Публикувано на 19.03.2020г.

Образци – Публикувано на 19.03.2020г.

Съобщение – Публикувано на 21.04.2020г.

Решение за одобряване на обявление за изменеие или допълнителна информация – Публикувано на 04.05.2020г.

Протокол № 2 – Публикувано на 08.07.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови параметри – Публикувано на 16.09.2020г.

Протокол № 1 – Публикувано на 09.10.2020г.

Протокол № 3 – Публикувано на 09.10.2020г.

Протокол № 4 – Публикувано на 09.10.2020г.

Доклад – Публикувано на 09.10.2020г.

Решение № 198 – Публикувано на 09.10.2020г.

Обявление за възложена поръчка – Публикувано на 30.11.2020г.

Договор № 143 – Публикувано на 30.11.2020г.

Договор № 148 – Публикувано на 30.11.2020г.

Техническо предложение ОП 1 – Публикувано на 30.11.2020г.

Техническо предложение ОП № 2 – Публикувано на 30.11.2020г.

Ценово предложение ОП № 1 – Публикувано на 30.11.2020г.

Ценово предложение ОП № 2 – Публикувано на 30.11.2020г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.