Назад

Открита процедура – 00330-2020-0004 – „Упражняване на НСН, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“

Решение_962031 – Публикувано на 28.02.2020г.

Обявление_962033 – Публикувано на 28.02.2020г.

Договор – проект – Публикувано на 28.02.2020г.

Документация – Публикувано на 28.02.2020г.

Мотиви по чл231,ал.5 от ЗОП – Публикувано на 28.02.2020г.

Техническо задание и образци за обособена позиция № 1 – Публикувано на 28.02.2020г.

Техническо задание и образци за обособена позиция № 2 – Публикувано на 28.02.2020г.

Техническо задание и образци за обособена позиция № 3 – Публикувано на 28.02.2020г.

Техническо задание и образци за обособена позиция № 4 – Публикувано на 28.02.2020г.

Техническо задание и образци за обособена позиция № 5 – Публикувано на 28.02.2020г.

Техническо задание и образци за обособена позиция № 6 – Публикувано на 28.02.2020г.

Писмено разяснение – Публикувано на 24.03.2020г.

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.