Назад

Открита процедура – 00330-2019-0013 – „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“ – водопроводна и канализационна мрежа, по четири обособени позиции”

Решение_951388 – Публикувано на 27.12.2019г.

Обявление_951292 – Публикувано на 27.12.2019г.

Изисквания на възложителя – Публикувано на 27.12.2019г.

Документация – Публикувано на 27.12.2019г.

Проект на договор – Публикувано на 27.12.2019г.

Мотиви по чл.231,ал.5 от ЗОП – Публикувано на 27.12.2019г.

Образци – Публикувано на 27.12.2019г.

Агенция по обществени поръчки

Писмено разяснение № 1 – Публикувано 10.01.2020г.

Писмено разяснение № 2 – Публикувано 10.01.2020г.

Решение за одобряване на обявление за изменеие или допълнителна информация – Публикувано на 13.01.2020г.

Документация 2 – Публикувано на 13.01.2020г.

Приложение към офертата – Публикувано на 13.01.2020г.

Писмено разяснение № 3 – Публикувано на 16.01.2020г.

Писмено разяснение 4 – Публикувано на 24.01.2020г.

Писмено разяснение 5– Публикувано на 31.01.2020г.

Писмено разяснение № 6 – Публикувано на 07.02.2020г.

Писмено разяснение № 7 – Публикувано на 07.02.2020г.

Писмено разяснение 8 – Публикувано на 11.02.2020г.

Писмено разяснение 9 – Публикувано на 11.02.2020г.

Писмено разяснение 10 – Публикувано на 14.02.2020г.

Писмено разяснение 11 – Публикувано на 14.02.2020г.

Писмено разяснение 12 – Публикувано на 14.02.2020г.

 

 

 

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.