Назад

Открита процедура 00330-2019-0010 „Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”

Решение_938778 – Публикувано на 17.10.2019г.

Обявление_938781 – Публикувано на 17.10.2019г.

Документация – Публикувано на 17.10.2019г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – Публикувано на 17.10.2019г.

Договор -проект – Публикувано на 17.10.2019г.

Образци – Публикувано на 17.10.2019г.

Aгенция по обществени поръчки

 

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.