Назад

Открита процедура – 00330-2019-0008 – „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

Решение_934722 – Публикувано на 24.09.2019г.

Обявление_934727 – Публикувано на 24.09.2019г.

Документация– Публикувано на 24.09.2019г.

espd-request

Агенция по обществени поръчки

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация_937490 – Публикувано на 10.10.2019г.

Документация 2 – Публикувана на 10.10.2019г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 29.11.2019г.

Протокол № 1 – Публикувано на 16.12.2019г.

Протокол № 2 – Публикувано на 16.12.2019г.

Протокол № 3 – Публикувано на 16.12.2019г.

Протокол № 4 – Публикувано на 16.12.2019г.

Доклад – Публикувано на 16.12.2019г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 16.12.2019г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.