Назад

Открита процедура 00330-2019-0007 „Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”

На 10.09.2019г. е е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”.

Становище на АОП по осъществен контрол по чл.232 от ЗОП – Публикувано на 10.09.2019г.

Решение_932476 – Публикувано на 12.09.2019г.

Обявление_932477 – Публикувано на 12.09.2019г.

Документация – Публикувано на 12.09.2019г.

Техническа спецификация – Публикувано на 12.09.2019г.

Проект на Договор – Публикувано на 12.09.2019г.

Образци – Публикувано на 12.09.2019г.

Агенция по обществени поръчки

Становище КСИ – 196 – Публикувано на 26.09.2019г.

Решение за прекратяване възлагането на обществена поръчка – Публикувано на 26.09.2019г.

Обявление_935516 – Публикувано на 30.09.2019г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.