Назад

Открита процедура – 00330-2018-0007 – „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

На 17.08.2018 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“.

Решение за откриване на процедура – Публикувано на 20.08.2018г.

Обявление_863521 – Публикувано на 20.08.2018г.

Документация – Публикувано на 21.08.2018г.

espd-request – Публикувано на 21.08.2018г.

Агенция по обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 15.10.2018г.

Протокол № 1 – Публикувано на 23.10.2018г.

Протокол № 2 – Публикувано на 23.10.2018г.

Протокол № 3 – Публикувано на 23.10.2018г.

Доклад – Публикувано на 23.10.2018г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 23.10.2018г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.