Назад

Открита процедура – 00330-2017-0007 – „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

На 23.08.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“.

Решение_802149 – Публикувано на 25.08.2017г.

Обявление_802155 – Публикувано на 25.08.2017г.

Документация – Публикувано на 25.08.2017г.

Агенция по обществени поръчки

Протокол № 2 – Публикувано на 06.10.2017г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 26.10.2017г.

Протокол № 1 – Публикувано на 01.11.2017г.

Протокол № 3 – Публикувано на 01.11.2017г.

Протокол № 4 – Публикувано на 01.11.2017г.

Протокол № 5 – Публикувано на 01.11.2017г.

Доклад – Публикувано на 01.11.2017г.

Решение за опред. на изпълнител – Публикувано на 01.11.2017г.

Решение № 183 от 20.11.2017 – Публикувано на 20.11.2017г.

Решение за прекратяване на обществена поръчка – Публикувано на 01.12.2017г.

Обявление за прекратена поръчка – Публикувано на 18.12.2017г.

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.