Назад

Открита процедура – 00330-2017-0004 – “Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за нуждите на “В и К” ООД – Враца”

Решение за откриване на процедура 795985 – Публикувано на 13.07.2017г.

Обявление за откриване на процедура 795990 – Публикувано на 13.07.2017г.

Документация за обществена поръчка – Публикувано на 15.07.2017г.

Агенция по обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 31.08.2017 г.

Решение – Публикувано на 19.09.2017г.

Протокол 1 – Публикувано на 19.09.2017г.

Протокол 2 – Публикувано на 19.09.2017г.

Протокол 3 – Публикувано на 19.09.2017г.

Протокол 4 – Публикувано на 19.09.2017г.

Доклад – Публикувано на 19.09.2017г.

Обявление за възложена поръчка 813013 – Публикувано на 06.11.2017г.

Договор № 117 – Публикувано на 06.11.2017г.

Техническо предложение ОП 1 – Публикувано на 06.11.2017г.

Ценово предложение ОП 1 – Публикувано на 06.11.2017г.

Договор № 133 – Публикувано на 06.11.2017г.

Техническо предложение ОП 2 – Публикувано на 06.11.2017г.

Ценово предложение ОП 2 – Публикувано на 06.11.2017г.

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.