Назад

Обява за събиране на оферти – „Извършване на лабораторни услуги – анализи на проби от питейни води“

На 30.08.2016 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет:“Извършване на лабораторни услуги – анализи на проби от питейни води“.

Обява_101_30.08.2016 г. – Публикувано на 30.08.2016 г.

Договор-проект – Публикувано на 30.08.2016 г.

Техническа спецификация – Публикувано на 30.08.2016 г.

Образец оферта ОП 1 – Публикувано на 30.08.2016 г.

Образец оферта ОП 2 – Публикувано на 30.08.2016 г.

ЕЕДОП – Публикувано на 30.08.2016 г.

Информация за обява_9055953 – Публикувано на 30.08.2016 г.

Агенция по обществени поръчки

Информация-за-удължаване-на-срок_9056440 – Публикувано на 12.09.2016 г.

Протокол – Публикувано на 29.09.2016 г.

Договор № 122 – Публикувано на 19.10.2016 г.

Техн. и ценово предложение – Публикувано на 19.10.2016 г.

Договор № 123 – Публикувано на 27.10.2016 г.

Техн. и ценово предложение – Публикувано на 27.10.2016 г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.