Назад

Обява за събиране на оферти – “Доставка на кабели, проводници и електротехническо оборудване за нуждите на “ВиК” ООД – Враца.”

На 16.11.2016 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет:”Доставка на кабели, проводници и електротехническо оборудване за нуждите на “ВиК” ООД – Враца”.

Обява 155_16-11-16 – Публикувано на 16.11.2016 г.

Договор-проект – Публикувано на 16.11.2016 г.

Техническа спецификация – Публикувано на 16.11.2016 г.

ЕЕДОП – Публикувано на 16.11.2016 г.

Образец оферта – Публикувано на 16.11.2016 г.

Информация за обява_9058689 – Публикувано на 16.11.2016 г.

Агенция по обществени поръчки

Информация за удължаване на срок_9059120 – Публикувано на 25.11.2016 г.

Протокол – Публикувано на 14.12.2016 г.

Договор № 155 – Публикувано на 16.12.2016 г.

Техн. и ценово предложение на изпълнителя – Публикувано на 16.12.2016 г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.