Назад

Обществена поръчка по реда на чл.191, ал.1 т.1 от ЗОП с предмет “Извършване на лабораторни услуги-анализи на 63 бр. проби от питейни води по радиологични показатели”

Покана за представяне на оферта – Публикувано на 27.12.2018г.

Договор-проект – Публикувано на 27.12.2018г.

Образци – Публикувано на 27.12.2018г.

Протокол № 1 – Публикувано на 06.02.2019г.

Договор № 24 – Публикувано на 11.02.2019г.

Техническо и Ценово предложение – Публикувано на 11.02.2019г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.