Назад

Обществена поръчка по реда на чл.191, ал.1 т.1 от ЗОП с предмет „Изграждане на улична канализация за отвеждане на битови и дъждовни води“

На 16.11.2018г. е публикувана Покана до определен изпълнител по реда на чл.191, ал.1, т. 1 от ЗОП с предмет: “Изграждане на улична канализация за отвеждане на битови и дъждовни води”.

Покана по чл.191,ал.1, т.1 от ЗОП – Публикувано на 16.11.2018г.

Договор -проект – Публикувано на 16.11.2018г.

Образци – Публикувано на 16.11.2018г.

Протокол № 1 – Публикувано на 26.11.2018г

Договор № 197 – Публикувано на 04.12.2018г.

Техническо и ценово предложение – Публикувано на 04.12.2018г.

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.