Назад

Публично състезание – 00330-2017-0005 – “Доставка на водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане, сонди и логери“

На 17.07.2017 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане, сонди и логери”

Решение за откриване на процедура ID 796261 – Публикувано на 17.07.2017 г.

Обявление за откриване на процедура ID 796262 – Публикувано на 17.07.2017 г.

Документация за обществена поръчка – Публикувано на 17.07.2017 г.

Агенция по обществени поръчки – Публикувано на 17.07.2017 г.

Писмено разяснение – Публикувано на 24.07.2017 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – Публикувано на 24.07.2017 г.

Документация за обществена поръчка 2 – Публикувано на 24.07.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 24.08.2017 г.

Протокол № 1 – Публикувано на 31.08.2017 г.

Протокол № 2 – Публикувано на 31.08.2017 г.

Протокол № 3 -Публикувано на 31.08.2017 г.

Протокол № 4 – Публикувано на 31.08.2017 г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 31.08.2017 г.

Информация за възложена поръчка 810789 – Публикувано на 19.10.2017г.

Договор № 109 – Публикувано на 19.10.2017г.

Техническо предложение ОП 1 – Публикувано на 19.10.2017г.

Ценово предложение ОП 1 – Публикувано на 19.10.2017г.

Договор № 115 – Публикувано на 19.10.2017г.

Техническо предложение ОП 2 – Публикувано на 19.10.2017г.

Ценово предложение ОП 2 – Публикувано на 19.10.2017г.

Договор № 116 – Публикувано на 19.10.2017г.

Техническо предложение ОП 3 – Публикувано на 19.10.2017г.

Ценово предложение ОП 3 – Публикувано на 19.10.2017г.

Обявление за изпълнен договор_942649 – Публикувано на 01.11.2019г.

Обявление за изпълнен договор – Публикувано на 15.11.2019г.

Обявление за изпълнен договор_944877 – Публикувано на 18.11.2019г.

 

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.