Експлоатационни райони

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, Враца обслужва с вода населението и бизнеса на общините, които се намират на територията на Врачанска област. 192 894 бр. жители на областта ползват услугите на дружеството. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Враца има разгърната териториална структура, която покрива всичките 10 обслужвани общини чрез локализираните си звена (експлоатационни райони). Всеки експлоатационен район обслужва населението, администрацията и бизнеса на една община.

Моля, попълнете полета, изберете получател и въведете съобщението си.

Форма за контакти
* Знакът "звезда" показва задължителни полета.

Работно време на Експлоатационните райони: понеделник-петък от 8:00 – 17:00 ч. През почивни дни и извънработно време денонощните телефони за аварии: 0889 316 774 , 092/661119

Район Бяла Слатина

Адрес на управление: гр. Бяла Слатина, ул. „Захари Стоянов“ № 14

Е-мейл: blslatina@vik-vratza.eu

 • Ръководител Р-н – Харалампи Петков – 0885-126-246
 • Касиер – домакин – Надка Петкова – 0886-062-487

Район Борован

Адрес на управление: с. Борован, ул. „Рашо Трифонов“ №1

Е-мейл: borovan@vik-vratza.eu

 • Ръководител Район – Красимир Денински – 0882-591-053
 • Касиер – домакин – Невена Тодорова – 0884-297-936

Район Враца

Адрес на управление: гр. Враца, ул. „Александър Стамболийски“ №2 , ет.1

Е-мейл: vratza@vik-vratza.eu

 • Ръководител Район – инж. Петър Миков -0882-441-935
 • Зам.Ръководител Р-н  – Ивалина Иванова – 0882-905-220
 • Касиер – домакин – Нина Нецова  – 0882-259-719

Район Козлодуй

Адрес на управление:  гр. Козлодуй, ул. „Ломска“ №18

Е-мейл: kozlodui@vik-vratza.eu

 • Ръководител Район – Йордан Йорданов – 0882-371-341
 • Касиер – домакин – Мария Такова – 0882-291-796

Район Криводол

Адрес на управление: гр. Криводол, ул. „Христо Смирненски“ №2

Е-мейл: krivodol@vik-vratza.eu

 • Ръководител Район – Христо Мургов – 0889-316-751
 • Инспектор ВиК  – Светослав Иванов – 0886-062-741
 • Касиер – домакин – Малина Сергеева  – 0886-768-414

Район Мездра

Адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Александър Стамболийски“ №13

Е-мейл: mezdra@vik-vratza.eu

 • Ръководител Район – инж. Даниел Стефановски– 0886-065-451
 • Зам.Ръководител Р-н  – Тихомир Иванов – 0882-693-144
 • Касиер – домакин – Мария Върбанова  – 0886-609-845

Район Мизия

Адрес на управление: гр. Мизия, ул. „Училищна“ №5

Е-мейл: mizia@vik-vratza.eu

 • Ръководител Район – Теодоси Берчев – 0882-904-912
 • Касиер – домакин – Мая Коцева  – 0886-065-574

Район Оряхово

Адрес на управление: гр. Оряхово, ул. „Кирил и Методий“ №1

Е-мейл: oriahovo@vik-vratza.eu

 • Ръководител Район – инж. Виктор Очков – 0889-316-756
 • Зам.Ръководител Р-н  – Нора Петрова – 0886-062-847
 • Касиер – домакин – Валентина Тодорова   – 0885-105-812

Район Роман

Адрес на управление: гр. Роман, ул. „Христо Ботев“ №112

Е-мейл: roman@vik-vratza.eu

 • Ръководител Район – инж. Георги Мичев – 0889-301-156
 • Касиер – домакин – Христина Връбчева  – 0882-462-195

Район Хайредин

Адрес на управление: с. Хайредин, ул. „Търговска“ №8

Е-мейл: hairedin@vik-vratza.eu

 • Ръководител Район – Емил Йорданов – 0885-693-174
 • Инспектор ВиК  – Иван Илиев – 0886-062-178
 • Касиер – домакин – Петрана Петкова  – 0882-471-273
Назад

Comments are closed.