Назад

Договаряне без предварителна покана за участие – 00330-2018-0011 – „Избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

На 27.11.2018 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“.

Решение за откриване на процедура_880542 – Публикувано на 27.11.2018г.

Договор № 207 – Публикувано на 14.12.2018г.

Обявление за възложена поръчка_882852 -Публикувано на 14.12.2018г.

Обявление за изменение – Публикувано на 01.03.2019г.

Становище – Публикувано на 17.04.2019

Обявление за изпълнен договор – Публикувано на 29.01.2020г.

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.