Назад

Договаряне без предварителна покана за участие – 00330-2017-0011 – „Избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“.

На 01.12.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“.

Решение за откриване на процедура – Публикувано на 01.12.2017г.

Агенция по обществени поръчки

Обявление за възложена поръчка_820732 – Публикувано на 21.12.2017г.

Договор № 164 – Публикувано 21.12.2017г.

Обявление за изпълнен договор_882486 – Публикувано на 07.12.2018г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.