Публикации: Процедури по ЗОП

Открита процедура – 00330-2019-0013 – „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“ – водопроводна и канализационна мрежа, по четири обособени позиции”

Решение_951388 – Публикувано на 27.12.2019г. Обявление_951292 – Публикувано на 27.12.2019г. Изисквания на възложителя – Публикувано на 27.12.2019г. Документация – Публикувано на 27.12.2019г. Проект на договор – Публикувано на 27.12.2019г. Мотиви по чл.231,ал.5 от ЗОП – Публикувано на 27.12.2019г. Образци – Публикувано на 27.12.2019г. Агенция по обществени поръчки Писмено разяснение … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 5/2019г. “Доставка на железен трихлорид /ферихлорид/ за нуждите на “В и К” ООД – Враца”

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 14.11.2019г. Техническа-спецификация – Публикувано на 14.11.2019г. Образец-на-оферта – Публикувано на 14.11.2019г. Договор-проект – Публикувано на 14.11.2019г. Декларации-Образец – Публикувано на 14.11.2019г. Информация за публикувана обява – Публикувано на 14.11.2019г. Агенция по обществените поръчки Протокол – Публикувано на 13.12.2019г. Договор № 11 – Публикувано на 21.01.2020г. … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2019-0012 – “Инкасиране на парични суми за “В и К” ООД гр.Враца”

Решение_944007 – Публикувано на 12.11.2019г. Обявление_944008 – Публикувано на 12.11.2019г. Документация – Публикувано на 12.11.2019г. Образци – Публикувано на 12.11.2019г. Cъобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 03.01.2020г. Протокол № 1 – Публикувано на 14.01.2020г. Протокол № 2 – Публикувано на 14.01.2020г. Протокол № 3 – Публикувано на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание 00330-2019-0011 „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца”

Решение_941845 – Публикувано на 29.10.2019г. Обявление_941846 – Публикувано на 29.10.2019г. Документация – Публикувано на 29.10.2019г. Техническа спецификация – Публикувано на 29.10.2019г. Договор -проект – Публикувано на 29.10.2019г. Единен наръчник на бенефициента – Публикувано на 29.10.2019г. Образци – Публикувано на 29.10.2019г. Агенция по обществени поръчки Писмено разяснение – Публикувано на 11.11.2019г. Разяснение 2 – Публикувано на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Открита процедура 00330-2019-0010 „Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”

Решение_938778 – Публикувано на 17.10.2019г. Обявление_938781 – Публикувано на 17.10.2019г. Документация – Публикувано на 17.10.2019г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – Публикувано на 17.10.2019г. Договор -проект – Публикувано на 17.10.2019г. Образци – Публикувано на 17.10.2019г. Aгенция по обществени поръчки Писмено разяснение – Публикувано на 29.10.2019г.    

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Пряко договаряне – 00330-2019-0009 – “Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа, при продажба на ел. енергия за обекти на “ВиК” ООД Враца

Решение_937866 – Публикувано на 09.10.2019г. Обекти – Публикувано на 09.10.2019г. Агенция по обществени поръчки Обявление за възложена поръчка_952349 – Публикувано на 03.01.2020г. Договор № 150 – Публикувано на 03.01.2020г. Договор № 151 – Публикувано на 03.01.2020г.

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Открита процедура – 00330-2019-0008 – „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

Решение_934722 – Публикувано на 24.09.2019г. Обявление_934727 – Публикувано на 24.09.2019г. Документация– Публикувано на 24.09.2019г. espd-request Агенция по обществени поръчки Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация_937490 – Публикувано на 10.10.2019г. Документация 2 – Публикувана на 10.10.2019г. Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Открита процедура 00330-2019-0007 „Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”

На 10.09.2019г. е е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 4/2019г. “Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове, разположени на територията на ПСОВ Враца”

На 14.08.2019г. е публикуна Обява за събиране на оферти с предмет: “Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове, разположени на територията на ПСОВ Враца”. Обява за събиране на оферти – Публикувана на 14.08.2019г. Техническа спецификация – Публикувана на 14.08.2019г. Договор-проект – Публикувана на 14.08.2019г. … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание 00330-2019-0006 – “Доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационни мрежи”

На 09.08.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационни мрежи”. Решение_927227 – Публикувано на 09.08.2019г. Обявление_927228 – Публикувано на 09.08.2019г. Документация – Публикувано на 09.08.2019г. ЕЕДОП – Публикувано на 09.08.2019г. Агенция по обществените … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |