Публикации: Процедури по ЗОП

Обществена поръчка по реда на чл.191, ал.1 т.1 от ЗОП с предмет “Извършване на лабораторни услуги-анализи на 63 бр. проби от питейни води по радиологични показатели”

Покана за представяне на оферта – Публикувано на 27.12.2018г. Договор-проект – Публикувано на 27.12.2018г. Образци – Публикувано на 27.12.2018г.

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Договаряне без предварителна покана за участие – 00330-2018-0011 – „Избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

На 27.11.2018 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“. Решение за откриване на процедура_880542 – … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Обществена поръчка по реда на чл.191, ал.1 т.1 от ЗОП с предмет “Изграждане на улична канализация за отвеждане на битови и дъждовни води”

На 16.11.2018г. е публикувана Покана до определен изпълнител по реда на чл.191, ал.1, т. 1 от ЗОП с предмет: “Изграждане на улична канализация за отвеждане на битови и дъждовни води”. Покана по чл.191,ал.1, т.1 от ЗОП – Публикувано на 16.11.2018г. Договор … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 9/2018г. “Извършване на лабораторни услуги – анализи на проби от питейни води”

На 25.10.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Извършване на лабораторни услуги – анализи на проби от питейни води”. Обява за събиране на оферти – Публикувано на 25.10.2018г. Техническа спецификация – Публикувано на 25.10.2018г. Образец оферта – Публикувано на 25.10.2018г. Договор-проект – Публикувано на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 8/2018г. “Изграждане на улична канализация за отвеждане на битови и дъждовни води”

На 22.10.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Изграждане на улична канализация за отвеждане на битови и дъждовни води”. Обява за събиране на оферти – Публикувано на 22.10.2018г. Техническа спецификация – Публикувано на 22.10.2018г. Образец на оферта – Публикувано на 22.10.2018г. Договор … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 7/2018г. “Доставка на железен трихлорид /ферихлорид/ за нуждите на “В и К”ООД – Враца”

На 02.10.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на железен трихлорид /ферихлорид/ за нуждите на „В и К“ ООД Враца“ Обява за събиране на оферти – Публикувано на 02.10.2018г. Техническа спецификация – Публикувано на 02.10.2018г. Договор-проект – Публикувано на 02.10.2018г. Образец … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2018-0010 – “Застрахователни услуги”

На 28.09.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Застрахователни услуги”. Решение_870115 – Публикувано на 28.09.2018г. Обявление_870118 –  Публикувано на 28.09.2018г. Документация – Публикувано на 28.09.2018г. espd-request – Публикувано на 28.09.2018г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за отваряне на ценови предложения – … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Покана за участие в процедура за предоставяне на финансови услуги

Покана – Публикувана на 28.09.2018г. Повторна покана – Публикувано на 22.10.2018г. Съобщение за определяне на изпълнител – Публикувано на 08.11.2018г.

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2018-0009 – “Доставка на нов, комбиниран багер товарач”

На 21.09.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нов, комбиниран багер товарач”. Решение_869130 – Публикувано на 21.09.2018г. Обявление_869132 – Публикувано на 21.09.2018г. espd-request – Публикувано на 21.09.2018г. Документация-за-обществена-поръчка – Публикувано на 21.09.2018г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 6/2018г. “Извършване на лабораторни услуги – анализи на проби от питейни води”

На 07.09.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Извършване на лабораторни услуги – анализи на проби от питейни води”. Обява за събиране на оферти – Публикувано на 07.09.2018г. Техническа спецификация – Публикувано на 07.09.2018г. Договор-проект – Публикувано на 07.09.2018г. Образец оферта ОП … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |