Публикации: Профил на купувача

Публино състезание – 00330-2020-0016 – Доставка на спирателна арматура – спирателни кранове, пожарни хидранти , тротоарни спирателни кранове и въздушници“

Агенция по обществените поръчки Решение_980988 – Публикувано на 05.06.2020г. Обявление_980990 – Публикувано на 05.06.2020г. Документация – Публикувано на 05.06.2020г. Договор – проект – Публикувано на 05.06.2020г. Образци – Публикувано на 05.06.2020г. Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 09.07.2020г. … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Пряко договаряне – 00330-2020-0015 – “Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа, при продажба на ел. енергия за обекти на “ВиК” ООД Враца“

Решение_980796 – Публикувано на 05.06.2020г Обекти – Публикувано на 05.06.2020г Договор – Публикувано на 22.12.2020г. Обявление за възложена поръчка – Публикувано на 22.12.2020г.

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2020-0014 – “Услуга по изготвянена документация за издаване на разрешителни за водовземане за питейно-битови цели“

Агенция по обществените поръчки Решение_980564 – Публикувано на 04.06.2020г. Обявление_980583 – Публикувано на 04.06.2020г. Документация – Публикувано на 04.06.2020г. Техническа спецификация – Публикувано на 04.06.2020г. Образци – Публикувано на 04.06.2020г. Договор проект – Публикувано на 04.06.2020г. Протокол № 2 – Публикувано на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2020-0013 – „Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система“

Решение_980246– Публикувано на 02.06.2020г. Обявление_980248 – Публикувано на 02.06.2020г. Документация – Публикувано на 02.06.2020г. Техническа спецификация – Публикувано на 02.06.2020г. Методика за оценка – Публикувано на 02.06.2020г. Договор проект – Публикувано на 02.06.2020г. Мотиви – Публикувано на 02.06.2020г. образци – … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2020-0012 – “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от “В и К” ООД гр.Враца”

Решение_979904 – Публикувано на 01.06.2020г. Обявление_979906 – Публикувано на 01.06.2020г. Документация – Публикувано на 01.06.2020г. Образци – Публикувано на 01.06.2020г. Агенция по обществените поръчки

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2020-0011 – Инженеринг (проектиране,авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца – ПСОВ, по две обособени позиции“

Решение_975053 – Публикувано на 27.05.2020г. Обявление_979057 – Публикувано на 27.05.2020г. Документация – Публикувано на 27.05.2020г. Проект на договор – Публикувано на 27.05.2020г. Мотиви – Публикувано на 27.05.2020г. Изисквания и образци обособена позиция № 1– Публикувано на 27.05.2020г. Изисквания и образци обособена … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публино състезание – 00330-2020-0010 – „Извънгаранционно обслужване на техника на „В и К“ ООД Враца“

Становище – Публикувано на 22.05.2020г. Решение_978881 – Публикувано на 26.05.2020г. Обявление_978886 – Публикувано на 26.05.2020г. Документация – Публикувано на 26.05.2020г. Техническа спецификация – Публикувано на 26.05.2020г. Образци – Публикувано на 26.05.2020г. Агенция по обществени поръчки Протокол № 2 – Публикувано на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Открита процедура – 00330-2020-0017 – ”Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД -Враца – Довеждащ водопровод от НР 13 000 м3 до НР 6 200 м3“

Решение_981268 – Публикувано на 11.06.2020г. Обявление_981269 – Публикувано на 11.06.2020г. Документация – Публикувано на 11.06.2020г. Изисквания на възложителя – Публикувано на 11.06.2020г. Договор – проект – Публикувано на 11.06.2020г. Мотиви – Публикувано на 11.06.2020г. Образци – Публикувано на 11.06.2020г. Идеен … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание 00330-2020-0009 – „Извънгаранционно обслужване на техника на „В и К“ ООД гр.Враца“

Решение_971621 – Публикувано на 08.04.2020г. Обявление_971623 – Публикувано на 08.04.2020г. Документация – Публикувано на 08.04.2020г. Техническа спецификация – Публикувано на 08.04.2020г. Образци – Публикувано на 08.04.2020г. Агенция по обществени поръчки Съобщение – Публикувано на 24.04.2020г. Решение № 79 – Публикувано на 29.04.2020г. Обявление за възложена … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание 00330-2020-0008 – „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“ – ПСОВ, по две обособени позиции”

Решение_970860 – Публикувано на 02.04.2020г. Обявление_970865 – Публикувано на 02.04.2020г. Документация – Публикувано на 02.04.2020г. Изисквания и образци обособена позиция № 1 – Публикувано на 02.04.2020г. Изисквания и образци обособена позиция № 2 – Публикувано на 02.04.2020г. Проект на договор – Публикувано на 02.04.2020г. Мотиви – Публикувано на 02.04.2020г. Агенция по обществените поръчки … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |