Публикации: Профил на купувача

Събиране на оферти с обява № 7/2018г. “Доставка на железен трихлорид /ферихлорид/ за нуждите на “В и К”ООД – Враца”

На 02.10.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на железен трихлорид /ферихлорид/ за нуждите на „В и К“ ООД Враца“ Обява за събиране на оферти – Публикувано на 02.10.2018г. Техническа спецификация – Публикувано на 02.10.2018г. Договор-проект – Публикувано на 02.10.2018г. Образец … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2018-0010 – “Застрахователни услуги”

На 28.09.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Застрахователни услуги”. Решение_870115 – Публикувано на 28.09.2018г. Обявление_870118 –  Публикувано на 28.09.2018г. Документация – Публикувано на 28.09.2018г. espd-request – Публикувано на 28.09.2018г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за отваряне на ценови предложения – … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Покана за участие в процедура за предоставяне на финансови услуги

Покана – Публикувана на 28.09.2018г. Повторна покана – Публикувано на 22.10.2018г. Съобщение за определяне на изпълнител – Публикувано на 08.11.2018г.

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2018-0009 – “Доставка на нов, комбиниран багер товарач”

На 21.09.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нов, комбиниран багер товарач”. Решение_869130 – Публикувано на 21.09.2018г. Обявление_869132 – Публикувано на 21.09.2018г. espd-request – Публикувано на 21.09.2018г. Документация-за-обществена-поръчка – Публикувано на 21.09.2018г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 6/2018г. “Извършване на лабораторни услуги – анализи на проби от питейни води”

На 07.09.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Извършване на лабораторни услуги – анализи на проби от питейни води”. Обява за събиране на оферти – Публикувано на 07.09.2018г. Техническа спецификация – Публикувано на 07.09.2018г. Договор-проект – Публикувано на 07.09.2018г. Образец оферта ОП … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 5/2018г. “Изграждане на стопанска постройка за съхранение на отпадъци”

На 28.08.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Изграждане на стопанска постройка за съхранение на отпадъци” Обява за събиране на оферти – Публикувано на 28.08.2018г. Техническа спецификация – Публикувано на 28.08.2018г. Проект – Публикувано на 28.08.2018г. Образец на оферта – Публикувано на 28.08.2018г. Образци – Публикувано … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Пряко договаряне – 00330-2018-0008 – “Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа, при продажба на ел. енергия за обекти на “ВиК” ООД Враца

Решение за откриване на процедура – Публикувано на 23.08.2018г. Списък на обектите – Публикувано на 23.08.2018г. Агенция по обществени поръчки Информация за възложена поръчка_873429 – Публикувано на 16.10.2018г. Договор № 152 – Публикувано на 16.10.2018г. Договор № 153 – Публикувано на 16.10.2018г. Обявление за изменени_897287 – Публикувано на 01.03.2019г.

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Открита процедура – 00330-2018-0007 – „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

На 17.08.2018 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“. Решение за откриване на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2018-0006 – “Доставка на товарен автомобил – самосвал”

На 06.08.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на товарен автомобил – самосвал”. Решение_861329 – Публикувано на 06.08.2018г. Обявление_861346 – Публикувано на 06.08.2018г. Документация за обществена поръчка – Публикувано на 06.08.2018г. espd-request – Публикувано на 06.08.2018г. Агенция по … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с Покана № 2 с предмет “Подмяна на водопровод и сградни водопроводни отклонения, разположени на територията на гр.Враца”

На 12.07.2018г. е публикувана Покана за подаване на оферта, въз основа на сключено Рамково споразумение с № 90/15.06.2018г. и предмет „Строителни дейности по ремонт и/или реконструкция на водопроводни мрежи на територията на област Враца“ по обособена позиция № 1 – … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |