Публикации: Архив – процедури по ЗОП

Публична покана 9033922

BG-Враца ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Водоснабдяване и Канализация ООД гр. Враца, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2, За: Снежка Петкова, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223, E-mail: vik_vratza@abv.bg, Факс: 092 660977 Място/места за контакт: ул. „Ал. Стамблийски“ № 2, ст.209,210 Интернет адрес/и: … Continue reading

Posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача |

Публична покана 9033578

BG-Враца ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Водоснабдяване и Канализация ООД гр. Враца, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2, За: инж. Милен Григоров – ръководител звено „Компютърно обслужване”, Снежка Петкова- организатор „Обществени поръчки“, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223, E-mail: vik_vratza@abv.bg, Факс: 092 660977 … Continue reading

Posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача |

Процедура 00330-2014-0007

Процедура по договаряне без обявление по ЗОП № 00330-2014-0007 Информация за преписката Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца Номер: 00330-2014-0007 Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП Описание: Доставка на горива за моторните превозни средства на ВиК … Continue reading

Posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача |

Процедура 00330-2014-0006

На 15.07.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за договаряне без обявление с предмет : „Доставка на горива на МПС на ВиК ООД гр. Враца в Община Хайредин. Решение за откриване на процедура_ID 615361 – Публикувано на 15.07.2014 … Continue reading

Posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача |

Публична покана – 9031173

На 25.06.2014 г.  е публикувана Публична покана с обект на поръчката „Доставка“ и предмет : „Доставка на компютърна техника, компютърни конфигурации и консумативи за тях“ 1. Публична покана_9031173 – Публикувано на 25.06.2014 г. 2. Протокол_14.07.2014 – Публикувано на 14.07.2014 г. 3. Договор_89_22.07.2014 – … Continue reading

Posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача |

Процедура 00330-2014-0005

На 06.06.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на полиетиленови тръби за питейна вода, полиетиленови корегейторни тръби за канализация и полиетиленови свръзки за тях“ Решение за откриване на процедура_ID 607492 – Публикувано на 06.06.2014 … Continue reading

Posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача |

Процедура 00330-2014-0004

На 04.06.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на горива за МПС, за нуждите на ВиК гр. Враца. Решение за откриване на процедура_ID 607065 – Публикувано на 04.06.2014 г. Обявление_ID 607062 – Публикувано на 04.06.2014 … Continue reading

Posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача |

Процедура 00330-2014-0003

На 24.04.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор“. Решение за откриване на процедура_ ID 600776 – Публикувано на 24.04.2014 г. Обявление_ID 600789 – Публикувано на 24.04.2014 г. Агенция по … Continue reading

Posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача |

Процедура 00330-2014-0002

На 11.02.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на каналокопател с багерна уредба“ 1. Решени за откриване на процедура_ID 585247 – Публикувано на 11.02.2014 г. 2. Обявление_ID 585241 – Публикувано на 11.02.2014 г. Агенция по … Continue reading

Posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача |

Процедура 00330-2014-0001

На 10.01.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на резервни части и гуми за товарни автомобили, собственост на ВиК ООД гр. Враца. Решение за откриване на процедура_ID 579140 – Публикувано на 10.01.2014 г. Обявление … Continue reading

Posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача |