Публикации: Пазарни консултации

Пазарни консултации: „Извънгаранционно обслужване на помпи,собственост на „В и К“ ООД – Враца“

Покана – Публикувано на 11.11.2019г. Техническа спецификация – Публикувано на 11.11.2019г. Образец ценово предложение – Публикувано на 11.11.2019г. Индикативни ценови предложения – Публикувано на 27.11.2019г.

Posted in Пазарни консултации |

Пазарни консултации: „Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система“

Покана – Публикувана на 20.19.2019г. Техническа спецификация – Публикувано на 20.09.2019г. оферти – Публикувано на 14.10.2019г.  Протокол – Публикувано на 14.10.2019г. Решение за определяне на прогнозна стойност – Публикувано на 14.10.2019г.

Posted in Пазарни консултации |

Пазарни консултации: „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект Изграждане на ВиК структура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца“ водопроводна и канализационна мрежа, 4 обособена позиции“

Покана – Публикувано на 11.09.2019г. Техническа спецификация Враца – ОП № 1  – Публикувано на 11.09.2019г. Техническа спецификация Мездра – OП № 2 – Публикувано на 11.09.2019г. Техническа спецификация Козлодуй – ОП № 3 -Публикувано на 11.09.2019г. Техническа спецификация Б. Слатина – ОП № 4 – Публикувано на … Continue reading

Posted in Пазарни консултации |

Пазарни консултации:„Изпълнение на мерки за Информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“

Провеждане на пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка съобразно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Покана – Публикувано на 22.08.2019г. Техническа-спецификация–  Публикувано на 22.08.2019г. Образец на ценово предложение – Публикувано на 22.08.2019г. оферта – Публикувано на 16.09.2019г.

Posted in Пазарни консултации |

Пазарни комсултации: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца”

Покана – Публикувана на 22.08.2019г. Tехническа спецификация – Публикувана на 22.08.2019г. Образец на ценово предложение – Публикувана на 22.08.2019г. Оферти – Публикувано на 03.10.2019г.

Posted in Пазарни консултации |

Пазарни консултации: „Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове, разположени на територията на ПСОВ Враца“

Покана – Публикувана на 02.08.2019г. Приложение №1 Приложение № 2  Ценова оферта – Публикувана на 14.08.2019

Posted in Пазарни консултации |

Пазарни консултации: „Организация и управление на проект: Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Покана – Публикувана на 30.07.2019г. Техническа спецификация – Публикувана на 30.07.2019г. Образец на ценово предложение – Публикувано на 30.07.2019г. Оферти – Публикивано на 12.08.2019г. Протокол – Публикивано на 12.08.2019г. Решение – Публикивано на 12.08.2019г.  

Posted in Пазарни консултации |

Пазарни консултации: „Доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационни мрежи“

Покана – Публикувана на 17.07.2019г. Техническа спецификация – Публикувана на 17.07.2019г. Образец-за-ценови-параметри  -Публикувана на 17.07.2019г. Ценови предложения – Публикувано на 09.08.2019г.

Posted in Пазарни консултации |

Пазарни консултации: „Доставка и монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди на ПСОВ Враца“

Покана – Публикувана на 20.06.2019г. Техническа спецификaция – Публикувана на 20.06.2019г. Образец за ценови параметри – Публикувана на 20.06.2019г. Ценови предложения

Posted in Пазарни консултации |