Публикации: Пазарни консултации

Пазарни консултации: „Доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационни мрежи“

Покана – Публикувана на 17.07.2019г. Техническа спецификация – Публикувана на 17.07.2019г. Образец-за-ценови-параметри  -Публикувана на 17.07.2019г.

Posted in Пазарни консултации |

Пазарни консултации: „Доставка и монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди на ПСОВ Враца“

Покана – Публикувана на 20.06.2019г. Техническа спецификaция – Публикувана на 20.06.2019г. Образец за ценови параметри – Публикувана на 20.06.2019г. Ценови предложения

Posted in Пазарни консултации |