Author Archives: Зорница Асенова

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, в следствие на строително ремонтни дейности на „Топлофикация – Враца“ ЕАД , водоподаването ще бъде спряно днес – 30.03.2021г. в района на ул. „Петропавловска“ в зоната между РУ … Continue reading

Posted in Новини, Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 25.01.2021г. в района на Източна промишлена зона до 17:00ч.. Тел.: 092 66 11 19 Моб.Тел.: 0889 316 774

Posted in Спиране на водоподаването |

Публично състезание – 00330-2020-0012 – “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от “В и К” ООД гр.Враца”

Решение_979904 – Публикувано на 01.06.2020г. Обявление_979906 – Публикувано на 01.06.2020г. Документация – Публикувано на 01.06.2020г. Образци – Публикувано на 01.06.2020г. Агенция по обществените поръчки

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 29.05.2020г. до 17:00ч. в района между ул. „Поп Сава Катрафилов“,  бул. „Крайречен булевард“, ул. „Антим I“ и ул. „Петропавловска“. Предварително се … Continue reading

Posted in Новини, Спиране на водоподаването |

Публично състезание – 00330-2020-0011 – Инженеринг (проектиране,авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца – ПСОВ, по две обособени позиции“

Решение_975053 – Публикувано на 27.05.2020г. Обявление_979057 – Публикувано на 27.05.2020г. Документация – Публикувано на 27.05.2020г. Проект на договор – Публикувано на 27.05.2020г. Мотиви – Публикувано на 27.05.2020г. Изисквания и образци обособена позиция № 1– Публикувано на 27.05.2020г. Изисквания и образци обособена … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Покана за предоставяне на оферта за изпълнение на консултантска услуга за изготвяне на доклад за ОСИП

Покана – Публикувана на 17.05.2019г. Технически характеристики – Публикувани на 17.05.2019г. Приложения Оферти  

Posted in Пазарни консултации |

Спряно водоподаване – гр.Враца

„Водоснабдяване и канализация“ООД -гр.Враца уведомява своите потребители, че поради наложителна смяна на главни кранове, днес 18.07.2018г. водоподаването ще бъде спряно до 17:00ч. в района разположен между ул. „Антим I“, бул. „Христо Ботев“ ( от пл.“Христо Ботев“ до Сувенирната палата) и … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване – гр.Враца

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във във връзка с извършване на планирани строително-ремонтни дейности по проекта за Водния цикъл на гр.Враца днес 17.07.2018г. водоподаването ще бъде спряно от 09:00ч до 17:00ч в района на ул.“Антим I“, бул. … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване в част от жк.72

“Водоснабдяване и канализация”ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради отстраняване на възникнала авария,  водоподаването в района разположен между бул. “Мито Орозов”, бул.”Христо Ботев” и ул.”Цар Симеон”  (част от жк. 72) ще бъде спряно днес 15.06.2017г. до 17:00ч. “ВиК”ООД-Враца поднася своите извинения на засегнатите … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване жк.Река Лева,гр.Враца

“Водоснабдяване и канализация”ООД-гр.Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария в следствие на строително-ремонтни дейности свързани с изпълнението на проекта за Водния цикъл на град Враца-Етап 2, днес 14.06.2017г.  водоподаването в района на жк.”Река Лева”, разположен между улиците “Остри връх”, “Река … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |