Author Archives: pr

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 10.09.2019г.от 10:30ч до отстраняване на аварията в района на Западна индустриална зона, Затвора и Противочумен Институт. Тел.: 092 66 11 19 Моб.Тел.: … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на строително ремонтни дейности в района на ул.”Никола Симов – Куруто”, водоподаването ще бъде спряно днес – 04.09.2019г.от 09:30ч до 17:00ч в зоната между улиците – “Петропавловска”, “Поп … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Пазарни консултации:„Изпълнение на мерки за Информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“

Провеждане на пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка съобразно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Покана – Публикувано на 22.08.2019г. Техническа-спецификация–  Публикувано на 22.08.2019г. Образец на ценово предложение – Публикувано на 22.08.2019г.

Posted in Пазарни консултации |

Пазарни комсултации: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца”

Покана – Публикувана на 22.08.2019г. Техническа-спецификация – Публикувана на 22.08.2019г. Образец на ценово предложение – Публикувана на 22.08.2019г.  

Posted in Пазарни консултации |

Събиране на оферти с обява № 4/2019г. “Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове, разположени на територията на ПСОВ Враца”

На 14.08.2019г. е публикуна Обява за събиране на оферти с предмет: “Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове, разположени на територията на ПСОВ Враца”. Обява за събиране на оферти – Публикувана на 14.08.2019г. Техническа спецификация – Публикувана на 14.08.2019г. Договор-проект – Публикувана на 14.08.2019г. … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание 00330-2019-0006 – “Доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационни мрежи”

На 09.08.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационни мрежи”. Решение_927227 – Публикувано на 09.08.2019г. Обявление_927228 – Публикувано на 09.08.2019г. Документация – Публикувано на 09.08.2019г. ЕЕДОП – Публикувано на 09.08.2019г. Агенция по обществените … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 3/2019г. “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор”

На 08.08.2019г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор”. Обява за събиране на оферти – Публикувано на 08.08.2019г. Техническа-спецификация – Публикувано на 08.08.2019г. Образец-на-оферта – Публикувано на 08.08.2019г. Декларации-Образец – Публикувано на 08.08.2019г. Договор – проект – Публикувано на 08.08.2019г. … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Пазарни консултации: „Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове, разположени на територията на ПСОВ Враца“

Покана – Публикувана на 02.08.2019г. Приложение №1 Приложение № 2  Ценова оферта – Публикувана на 14.08.2019

Posted in Пазарни консултации |

Пазарни консултации: „Организация и управление на проект: Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Покана – Публикувана на 30.07.2019г. Техническа спецификация – Публикувана на 30.07.2019г. Образец на ценово предложение – Публикувано на 30.07.2019г. Оферти – Публикивано на 12.08.2019г. Протокол – Публикивано на 12.08.2019г. Решение – Публикивано на 12.08.2019г.  

Posted in Пазарни консултации |

Публично състезание 00330-2019-0005 -„Доставка на логери, водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане“

На 31.07.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на логери, водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане“. Решение_925496 – Публикувано на 31.07.2019г. Обявление_925500 – Публикувано на 31.07.2019г. Документация – Публикувано на 31.07.2019г. ЕЕДОП – Публикувано на 31.07.2019г. … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |