Author Archives: pr

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на строително ремонтни дейности в района на ул.”Никола Симов – Куруто”, водоподаването ще бъде спряно днес – 12.09.2019г.от 10:00ч до 15:00ч в зоната между улиците – “Петропавловска”, “Поп … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Пазарни консултации: „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект Изграждане на ВиК структура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца“ водопроводна и канализационна мрежа, 4 обособена позиции“

Покана – Публикувано на 11.09.2019г. Техническа спецификация – Обособена позиция № 1 – Публикувано на 11.09.2019г. Техническа спецификация – Обособена позиция № 2 – Публикувано на 11.09.2019г. Техническа спецификация – Обособена позиция№ 3 -Публикувано на 11.09.2019г. Техническа спецификация – Обособена позиция № 4 – Публикувано на 11.09.2019г. … Continue reading

Posted in Пазарни консултации |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на строително ремонтни дейности в района на ул.”Никола Симов – Куруто”, водоподаването ще бъде спряно днес – 11.09.2019г.от 09:30ч до 17:00ч в зоната между улиците – “Петропавловска”, “Поп … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Открита процедура 00330-2019-0007 „Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”

На 10.09.2019г. е е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 10.09.2019г.от 10:30ч до отстраняване на аварията в района на Западна индустриална зона, Затвора и Противочумен Институт. Тел.: 092 66 11 19 Моб.Тел.: … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на строително ремонтни дейности в района на ул.”Никола Симов – Куруто”, водоподаването ще бъде спряно днес – 04.09.2019г.от 09:30ч до 17:00ч в зоната между улиците – “Петропавловска”, “Поп … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Пазарни консултации:„Изпълнение на мерки за Информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“

Провеждане на пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка съобразно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Покана – Публикувано на 22.08.2019г. Техническа спецификация –  Публикувано на 22.08.2019г. Образец на ценово предложение – Публикувано на 22.08.2019г.

Posted in Пазарни консултации |

Пазарни комсултации: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца”

Покана – Публикувана на 22.08.2019г. Техническа спецификация – Публикувана на 22.08.2019г. Образец на ценово предложение – Публикувана на 22.08.2019г.  

Posted in Пазарни консултации |

Събиране на оферти с обява № 4/2019г. “Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове, разположени на територията на ПСОВ Враца”

На 14.08.2019г. е публикуна Обява за събиране на оферти с предмет: “Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове, разположени на територията на ПСОВ Враца”. Обява за събиране на оферти – Публикувана на 14.08.2019г. Техническа спецификация – Публикувана на 14.08.2019г. Договор-проект – Публикувана на 14.08.2019г. … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание 00330-2019-0006 – “Доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационни мрежи”

На 09.08.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационни мрежи”. Решение_927227 – Публикувано на 09.08.2019г. Обявление_927228 – Публикувано на 09.08.2019г. Документация – Публикувано на 09.08.2019г. ЕЕДОП – Публикувано на 09.08.2019г. Агенция по обществените … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |