Author Archives: infoservice

Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца ще проведе официална церемония  „Първа копка

  „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца ще проведе официална церемония  „Първа копка“ „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, в качеството си на Бенефициент, ще проведе официална церемония „Първа копка“, организирана в рамките на проект № BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК … Continue reading

Posted in Новини |

Открита процедура – 00330-2020-0017 – ”Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД -Враца – Довеждащ водопровод от НР 13 000 м3 до НР 6 200 м3“

Решение_981268 – Публикувано на 11.06.2020г. Обявление_981269 – Публикувано на 11.06.2020г. Документация – Публикувано на 11.06.2020г. Изисквания на възложителя – Публикувано на 11.06.2020г. Договор – проект – Публикувано на 11.06.2020г. Мотиви – Публикувано на 11.06.2020г. Образци – Публикувано на 11.06.2020г. Идеен … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Мерки във връзка с обявеното инзвънредно положение в Република България

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, “ВиК” ООД гр.Враца, уведомява своите абонати, че в срок до 29.03.2020г. влизат в сила следните мерки: 1. Преустановява снемането на показания от водомери на битови абонати. Потребителите могат да направят самоотчет … Continue reading

Posted in Новини |

Информация за подписан договор по процедура BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца“по ОПОС 2014-2020

На 03.07.2019 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца подписа Административен договор Д-034-56 от 03.07.2019 г. с регистрационен номер BG16M1OP002-1.016-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за … Continue reading

Posted in Новини |

Решение № Ц-20 от 28.12.2018г. на КЕВР – цени на ВиК услуги предоставяни от дружеството

Решение № Ц-20 от 28.12.2018г. на КЕВР – цени на ВиК услуги предоставяни от дружеството

Posted in Новини |

графици за месец април 2017г.

Posted in Новини |

Асоциация ВиК

 

Posted in Новини |